ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 7, 2010

ಮ೦ದೇವ್ರು

ನಿನ್ಮನೆನಲ್ಲಿಲ್ಲಾ೦ದ್ಕೊ೦ಡು  ಗುಡಿಗ್ಯಾಕ್ಹೊಗ್ತೀ ಮ೦ಕೇ
ಹುಡ್ಕು ಮನ್ಸಲ್ನಿ೦ಕಾಣ್ಬೌದು ಒ೦ದೋ-ಎರಡೋ ದೇವ್ರು
ಇಲ್ಲಾ೦ತ೦ದ್ರೆ ಕತ್ತೆತ್ನೋಡು ಕಾಣ್ತಾರಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ
ಬೇಕಾದಾಗ-ಕೂಗ್ಹಾಕ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ
ದೇವ್ರಿಗಿ೦ತ ಇವ್ರೇ ವಾಸಿ ಬರ್ತಾರ್ಕರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲಾ
ಹೆಚ್ಚೇ ಇವ್ರು ಯಾಕ೦ತ೦ದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲಾ

7 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. helodu maretidde...modalane pada odalu tumba kasta agutte... sumaaru 5 sala odida mele gottagutte enu barediddeeya anta... moorane akshra tegedaru ade artha berutte ... odalu sulabhanu agutte... ondu sala nodu.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. Aww...this is a slight-ly different stroke frem YOU pa, considering you regular rhythmic verse! :)

  And me Love it of-course..!
  It speaks DIRECT-ly to the Reader...in 'aaDu'-bhaashe..!!

  Wait..it reminds me of a touching bhaava-geethe sung by the late C.Ashwath...trying to type it in Kannada fer You..! :)

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. Thanks Raghu.
  I wanted it to be 'different' :)

  check out the new ones which I posted just last night (or early morning!)

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. Me began reading ur other babies pa..! :)
  Me felt so HAPPY but SAD also..('coz i Miss u..!! :-( )...feel v iso-lated & Stifled !. . . :-(

  Hmmmm....

  Anyways, this poem inspired Lazy-Me to somehow type out that KannaDa Bhaava-geethe fer U...will Dedicate it to U soon...! :)

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 5. Hahaha..me also liked that comment of your friend above..! Just a pair of brackets needed..!

  appa(Ta)-ammana maga..! :)

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 6. @Raghu
  you and your word play... im jealous :)

  Dont you miss lemon-t? i miss a lot :)

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ