ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2011

ನಾನೇ?

ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು 
ಜೋಕೆ ಎ೦ದವಳು ಅಮ್ಮ
ಹೆದರಬೇಡ ನೀ ನಡೆ 
ಮು೦ದೆ  ಎ೦ದದ್ದು ಅಪ್ಪ