ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2011

ಕಿಚ್ಚು

ನಡುರಾತ್ರಿಯ ಹಿಮದಲ್ಲಿ
ಮೈ ನಡುಗುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕೊರೆಯುವ ತ೦ಗಾಳಿಯಲಿ
ಕಿಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಲು ನಿನ್ನ ನೆನಪೊಂದೇ ಸಾಕು