ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2010

ಮೌನಗಾನ

ಮಾತು ಬರುವ ಮೂಕನಾದೆ 
ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನವ ಕಳೆದೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೆಲ್ಲ  ನೀವು?

ಮೌನ ಮನವ ಚುಚ್ಚುತಿಹುದು
ನಗುವೂ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತಿಹುದು
ಎಂದು ಬರುವಿರೆಲ್ಲ ನೀವು?


1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: