ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2010

ಯಂಗ್-ಏಜ್

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು
ಮುಗಿದೆಹೋಯ್ತು ಯಂಗ್-ಏಜ್
ಹುಡುಗಿಯ ಎ೦ಗೇಜ್-ಮೆಂಟು

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2010

ಮೌನಗಾನ

ಮಾತು ಬರುವ ಮೂಕನಾದೆ 
ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನವ ಕಳೆದೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೆಲ್ಲ  ನೀವು?

ಮೌನ ಮನವ ಚುಚ್ಚುತಿಹುದು
ನಗುವೂ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತಿಹುದು
ಎಂದು ಬರುವಿರೆಲ್ಲ ನೀವು?